P. Metastasio & A. Boroni: La Didone

 
Novodobá světová premiéra v rámci X. ročníku 
Festivalu barokních umění Český Krumlov 2017
 
A n t o n i o   B o r o n i
(17381792)
 
L a  D i d o n e
 
Dramma per Musica na libreto Pietra Metastasia,
komponované pro Prahu roku 1768.
 

 

Premiéra: Praha, divadlo V Kotcích, karneval roku 1768.

Novodobá premiéra: Český Krumlov, Barokní zámecké divadlo, 15. – 17. září 2017.

Osoby a obsazení:
 
Didone – Eva Benett (soprán)
Enea – Jana Dvořáková (soprán)
Jarba – Pavel Valenta (tenor)
Selene  Kristýna Fílová (soprán)
Araspe – Veronika Mráčková Fučíková (mezzosoprán)
Osmida – Tomáš Kočan (tenor)
 
Režie a barokní gestika Zuzana Vrbová, barokní orchestr Hof-Musici,
od cembala řídí Ondřej Macek
 
 

Antonio Boroni (1738–1792) patří k dnes neprávem zapomenutým skladatelům 18. století. Ve své době byl přitom velice uznávaným mistrem, a to nejen v Itálii. Pocházel z Říma, studoval u slavného Padre Martiniho a na Conservatorio della Pietà dei Turchini v Neapoli. Prvních úspěchů dosáhl v Benátkách, kde v letech 1763–1766 uvedl šest svých oper. V letech 1767–1768 byl kapelníkem italské operní společnosti impresária Giuseppe Bustelliho v pražském divadle V Kotcích. Po svém pražském angažmá získal místo dvorního kapelníka v Drážďanech (1768–1770) a ve Stuttgartu (1770–1777). Poté až do své smrti zastával prestižní místo kapelníka chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

Operu La Didone Boroni napsal a uvedl v Praze roku 1768. Jediné další provedení je doloženo téhož roku v Drážďanech, kde Bustelliho pražská operní společnost pravidelně hostovala.

Po Boroniho komické opeře L'Amore in Musica, kterou Hof-Musici uvedli v roce 2015, je La Didone dalším dílem, kterým se soubor snaží přispět k poznání nejen tohoto neprávem opomíjeného skladatele, ale také pražského operního života 18. století.

Předprodej vstupenek: www.ckrumlov.cz/opera